Accenture: udržitelně smýšlí dvě třetiny řidičů

Podle zprávy společnosti Accenture patří téměř dvě třetiny řidičů mezi tzv. „sustainability-minded drivers”, tedy řidiče, kteří sami sebe hodnotí jako velmi nebo extrémně pro udržitelně smýšlející. Pro výrobce automobilů to znamená, že svou nabídku budou muset přizpůsobit zvýšené poptávce po udržitelnosti automobilismu.

Zpráva s názvem „Busting automotive sustainability myths” (Boření mýtů o udržitelnosti v automobilismu), která vychází z průzkumu mezi 8 500 spotřebiteli z USA, Číny a osmi evropských zemí, se zabývá novými výzvami, kterým čelí výrobci automobilů s ohledem na poptávku po udržitelnosti a digitalizaci v oblasti mobility. Zpráva je součástí série materiálů s názvem „Co chtějí digitální řidiči”, kterou připravuje společnost Accenture.

Hlavní závěr: Udržitelnost již není pro nakupující a řidiče automobilů druhořadým zájmem. Nejenže se 64 % dotázaných řadí k řidičům se zájmem o udržitelnost, ale většina z nich také chce, aby jejich příští vozidlo využívalo nových zdrojů energie (tzv. NEV, new energy vehicle), což znamená, že by upřednostnili elektromobil na baterie, hybridní elektrické vozidlo, vozidlo na zemní plyn, plug-in hybrid, palivově flexibilní vozidlo nebo vozidlo na palivové články.

„Tito lidé zkrátka, nechtějí nový automobil se spalovacím motorem. A nejsou to jen řidiči, jež sami sebe označují jako velmi či extrémně udržitelně smýšlející, kteří chtějí, aby jejich další vozidlo využívalo nových zdrojů energie. Více než polovina (53 %) řidičů, kteří uvádějí, že pro ně udržitelnost není až tak důležitá, potvrzují, že by rovněž dali přednost NEV,” potvrzuje Martin Paulina, Senior Manager a konzultant pro oblast automobilového průmyslu ve společnosti Accenture a dodává: „Přestože obě skupiny uváděly jako nejčastější důvod pro pořízení NEV větší ekologičnost provozu, další důvody už se u obou skupin co do priorit lišily. Počet řidičů, kteří jako hlavní důvod uváděli menší provozní náklady či zajímavější podmínky koupě vozidla, byl ve druhé skupině vyšší.”

Zpráva také ukázala, že žádná značka není vnímána jako nesporný lídr s globálně nejlepším konceptem udržitelnosti. Téměř stejný počet řidičů se domnívá, že nejlepší koncepci udržitelnosti má BMW, Audi (po 11 %) nebo Tesla (12 %). V řadě případů respondenti raději zvolili jako automobilku s nejlepším konceptem udržitelnosti jednu z těch, které sídlí na jejich domovském trhu – například Američané se tak přiklánějí k Teslám a Evropané zase k BMW nebo Audi. Ani v oblasti servisu a oprav nemá více než čtvrtina (28 %) ekologicky orientovaných řidičů jasný názor na to, která značka má koncepci udržitelnosti nejlepší.

„Navzdory všeobecnému přesvědčení, závod o to, kdo se stane a bude vnímán jako udržitelná automobilová značka, ještě neskončil,” říká Axel Schmidt, Senior Managing Director ve společnosti Accenture, kde celosvětově vede oblast automobilového průmyslu. „V roce 2020 byl trh s elektromobily jediným výrazně rostoucím segmentem. Řidiči jsou na udržitelnou mobilitu připraveni, ale stále existují určité překážky. Nabíjecí infrastrukturou počínaje a stále relativně vysokou cenou za kWh konče.”

V oblasti udržitelnosti je značka až na druhém místě Řidiči, kteří dbají na udržitelnost, nejsou vázáni na konkrétní značku. Ve skutečnosti by 97 % řidičů kvůli udržitelnějšímu vozidlu značku změnilo a 99 % z nich by tak učinilo kvůli větší udržitelnosti servisu a oprav. Zpráva uvádí, že výrobci automobilů, kteří nedokážou takzvaně vyhrát srdce a mysl řidičů motivovaných udržitelností, tj. neprovádějí nezbytné investice do udržitelnosti, ztratí zákazníky ve prospěch konkurentů, kteří se k udržitelnosti zavázali a více se na ni zaměřují.

„Řidiči stále více zpochybňují dlouholeté přesvědčení mnoha vrcholových manažerů a marketérů v automobilovém průmyslu, totiž, že zákazníci nebudou nikdy ochotni zaplatit vyšší cenu za udržitelnost,” říká Peter Lacy, vedoucí globálních služeb v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti ve společnosti Accenture. „V jednom z průmyslových odvětví, které je tváří v tvář propojeným technologiím, elektrifikaci dopravy a autonomním vozidlům globálně nejvíce narušeno, je a do budoucna také bude hlavním tématem konkurenčního boje to, jak získat řidiče orientované na udržitelnost a umožnit jim, aby mohli své hodnoty promítnout do nákupů.”

Řidiči jsou ochotni za udržitelnost zaplatit Jedním dalších automotive mýtů, které zpráva boří, je i ten, že většina řidičů je velmi citlivá na cenu a za větší udržitelnost více nezaplatí. Zpráva konstatuje, že řidiči, kterým záleží na udržitelnosti, jsou nejen ochotni přejít na NEV, ale za „udržitelný vůz” jsou též ochotni zaplatit i vyšší cenu. Například 30 % řidičů orientovaných na udržitelnost je ochotno zaplatit za udržitelné vozidlo o 1 až 5 % více, dalších více než 60 % je ochotno zaplatit nejméně o 6 % více a do této kategorie patří i 4 % řidičů, kteří překvapivě tvrdí, že by zaplatili o 25 % více.

Udržitelně smýšlející řidiči jsou také ochotni akceptovat některé další kompromisy ve prospěch udržitelného vozidla, přičemž více než šest z deseti je ochotno akceptovat design, který je spíše funkční než atraktivní (63 %) nebo vůz se sníženým výkonem (62 %).

„Jinými slovy, řidiči, kteří se zajímají o udržitelnost, jsou ochotni přijmout kompromisy i v oblastech, které v automobilovém průmyslu mnozí považují za rozhodující a neoddiskutovatelná kritéria nákupu. Samostatnou kapitolou jsou pak korporátní zákazníci. Pro většinu je ESG prioritou a elektrifikace samozřejmostí, takže dnes už neřeší jestli, ale jak – hledají efektivní postup obměny a cesty k elektrifikaci svých firemních flotil či flotil jejich dodavatelů a také k zajištění nabíjecí infrastruktury. Pro rozhodování využívají sofistikované datové modely s cílem zrychlit tranzici a efektivně využít náklady”, dodává Martin Paulina.Vydáno: 28.listopad 2021, v Statistika.
Zdroj: Lukáš Vejnar