Pondělí je dnem vzpomínek na oběti dopravních nehod

Letos je to právě 25 let, kdy byl poprvé vyhlášen den vzpomínek na oběti dopravních nehod. Letos připadl na pondělí 15. listopadu. Sloganem je Pamatovat, Podpořit, Pracovat.

Iniciátorem bylo Evropské sdružení obětí dopravních nehod FEVR a taká řada jeho členů, po deseti letech, tedy v roce 2005, se připojila Organizace spojených národů, která každoročně vyhlašuje třetí listopadovou neděli jako Světový den vzpomínek na oběti dopravních nehod.

Každý rok zemře na silnicích celého světa na 1 350 000 osob, denně je to 3700 lidí, jeden mrtvý každých 24 sekund„Každoročně celosvětově každý 44. člověk, který zemře, ztratí zbytečně svůj život při dopravní nehodě. Nikdo neví, kdo bude další na řadě,“ říká Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Dalších až 50 000 000 lidí je při nehodách zraněno. Světová zdravotnická organizace proto právem hovoří o dlouhodobé celosvětové pandemii smrtelných dopravních nehod. Dopravní nehody s sebou navíc nesou nemalé ekonomické dopady. Celospolečenské ekonomické následky dopravní nehodovosti v řadě států dosahují až tří procent HDP. I v České republice jsou obrovské, podle Centra dopravního výzkumu v roce 2019dosáhly částky 81,4 miliardy korun, nejvíce od vzniku samostatné ČR.

Organizace spojených národů proto vyhlásila Dekádu aktivit pro bezpečnost silničního provozu 2021-2030. Navazuje na Dekádu aktivit vyhlášenou na právě končící desetiletí. Jejím cílem je do roku 2030 dosáhnout padesátiprocentního snížení počtů mrtvých a zraněných při nehodách oproti roku 2021. Obsahuje 40 oblastí aktivit, jejichž plnění by mělo být zárukou dosažení dozajista ambiciózního cíle. „Zapojit se ovšem musí každý – veřejný i komerční sektor, neziskové organizace. A také každý z nás. Stačí dodržovat příslušná pravidla silničního provozu a také základní zásady slušného chování,“ apeluje Libor Budina z Autoklubu ČR. A tu a tam si připomenout například fakta nově publikovaná Světovou zdravotnickou organizací, že

·       zvýšení rychlosti o 1 km/h s sebou nese 4% zvýšení rizika, že nehoda bude smrtelná,

·       sražení chodce v rychlosti 65 km/h oproti 50 km/h s sebou nese 4,5násobné zvýšení pravděpodobnosti, že chodec zahyne

·       náraz do boku osobního automobilu v rychlosti 65 km/h s 85% pravděpodobností skončí pro příslušného spolujezdce smrtí

·       řádné používání bezpečnostních pásů snižuje riziko usmrcení při nehodě o polovinu, u pasažérů sedících vzadu o čtvrtinu

·       použití dětské sedačky snižuje riziko smrti o 60 procent

·       užívání mobilního telefonu za jízdy zvyšuje riziko účasti na nehodě 4x, využívání hands free sady také není bez nebezpečí

U příležitosti letošního Světového dne vzpomínek na oběti dopravních nehod představily Platforma VIZE 0, Autoklub ČR a České sdružení obětí dopravních nehod aktualizovanou společnou publikaci „ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod“, jejímž cílem je poskytnout potřebné rady těm, kteří se po dopravní nehodě ocitají v nelehké životní situaci.

Čtenáři v ní najdou příslušné rady z oblasti sociálního zabezpečení poškozených při nehodě i jejich blízkých, pojišťovnictví, zároveň představuje databázi obsahující judikáty vztahující se k odškodňování obětí dopravních nehod. Nechybějí ani rady psycholožky, jak se vyrovnat s nastalou těžkou životní situací. Publikace je v elektronické podobě, je možné ji bezplatně stáhnout na webových stránkách www.csodn.cz,  www.platformavize0.cz a www.autoklub.cz.Vydáno: 15.listopad 2021, v Doprava.
Zdroj: Roman Budský