Safina největším recyklátorem drahých kovů


Zpracovatel materiálu s obsahem drahých kovů SAFINA oznamuje dosažení vedoucí pozice v oblasti recyklace drahých kovů na celém středoevropském trhu včetně České republiky.

Recyklace je tradičně silně zastoupena v portfoliu SAFINY, za uplynulé období tohoto roku však překročila více jak 50 % výroby společnosti. Tohoto výrazného úspěchu se podařilo dosáhnout zejména díky nové unikátní technologii PlasmaEnvi®, která je jediná v Evropě, a významně doplňuje již stávající procesy společnosti v oblasti recyklace a rafinace materiálů s obsahem drahých kovů. SAFINA za první pololetí roku 2012 zpracovala v rámci recyklace přes 60t drahých kovů.

Klíčovým zdrojem recyklovaných drahých kovů je průmyslový sektor, který vyžaduje použití speciálních technologií pro vzorkování a zpracování odpadů. Jedná se zejména o oblast sklářského, elektronického a chemického průmyslu, zpracování ropy a ropných produktů. Recyklace drahých kovů společnosti SAFINA zahrnuje především použité průmyslové katalyzátory, autokatalyzátory, ostatní průmyslové materiály a chemikálie s obsahem drahých kovů.

Vzhledem k narůstajícím nárokům na provedení recyklace z hlediska ekonomické výhodnosti pro zákazníka a environmentální legislativy v průmyslovém sektoru, SAFINA zkonstruovala a postavila ojedinělý vzorkovací soubor zařízení, který je schopen vzorkovat velké objemy sypkého materiálu. V oblasti recyklace drahých kovů je zcela zásadní oblast vzorkování materiálu, kde konečný, několik gramů vážící reprezentativní vzorek, musí být shodný se vstupním materiálem dosahujícím až desítky tun. Pro zpracování refraktorních materiálů jako jsou průmyslové katalyzátory nebo autokatalyzátory, instalovala SAFINA inovativní plazmový proces, který je klasifikován jako BAT (Best Available Technique) pod názvem PlasmaEnvi®.

„Podobné procesy s tímto zaměřením jsou na světě jen dva, jeden v USA a druhý u nás v SAFINĚ ve Vestci u Prahy. Jsme první společností v Evropě, která uvedla tuto technologii do praxe, v České republice je vedena pod ochrannou známkou PlasmaEnvi®. Investice do této přelomové inovace se pohybovaly na úrovni přes 100 milionů korun. Recyklace je klíčovou součástí našeho výrobního portfolia. Narůstající poptávka a požadavky trhu na rychlé, efektivní a k životnímu prostředí ohleduplné recyklační technologie nás vedou k neustálému vyvíjení a zároveň investicím do nových procesů a zlepšování dosavadních postupů,“ řekl generální ředitel SAFINA, Tomáš Plachý.

PlasmaEnvi® je nová špičková technologie recyklace použitých průmyslových katalyzátorů s hlavním zaměřením na obsah s drahými kovy. Jedním z jejích hlavních prvků je spojení plazmového tavení s mikroturbínami. Tento způsob využití je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí, a to z toho důvodu, že neprodukuje žádné přímé, ani nepřímé odpady, umožňuje návrat důležitých surovin do opětovného užívání a současně využívá uvolněnou energii k výrobě elektrické energie a tepla.

Proces zajišťuje emisní limity několikanásobně nižší, než je současný požadavek legislativy EU a je z hlediska recyklace a výtěžnosti drahých kovů zařazen do kategorie “Nejlepší recyklační technologie” (Best Reclamation Technique). Tento způsob recyklace byl společností poprvé úspěšně prezentován na mezinárodní konferenci chemického a procesního inženýrství CHISA 2007, EPC Praha 2008 a IPMI USA 2010. SAFINA technologii do praxe uvedla v roce 2008 a do plného komerčního využití v roce 2011. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Za uplynulé čtyři roky SAFINA zaznamenává každoroční nárůst v průmyslové poptávce po recyklaci drahých kovů, za první pololetí 2012 poptávka narostla o zhruba 15 %. Dnes SAFINA díky této technologii stvrzuje pozici lídra na trhu střední a východní Evropy.Vydáno: 6.srpen 2012, v Novinky.