Toyota startuje moduly palivových článků v Evropě

Toyota v lednu 2022 zahájí výrobu modulů 2. generace, postavených na vlastním systému palivových článků. Nový systém, přepracovaný do kompaktnějších a lehčích modulů, podle výrobce vykazuje vyšší energetickou hustotu.

Moduly jsou k dispozici ve dvou variantách, buď v podobě krychle, nebo jako plošší obdélníkové kusy, a nabízejí tak vyšší míru flexibility pro přizpůsobování konkrétním aplikacím.

Cílem Toyoty je uhlíkově neutrální společnost. Vyvíjí proto více technologií elektrifikace včetně vodíkové, kterou považuje za klíčovou pro snižování emisí CO2. Toyota vodík využívá i mimo rámec osobních vozidel a zpřístupňuje svoji technologii palivových článků ve formě modulů, u nichž lze předpokládat snadné uplatnění v partnerských aplikacích.

Evropskou výrobu palivových článků Toyota zahájila před 30 lety

Toyota zahájila vývoj palivových článků již v roce 1992 a svoji vodíkovou technologii od té doby neustále zdokonaluje. Nové moduly palivových článků druhé generace bude rovněž sestavovat výrobní tým v Evropě v prostorách výzkumného a vývojového centra společnosti Toyota Motor Europe (TME) v Zaventemu (Brusel). Od ledna 2022 se v závodu spustí zkušební montážní linka, kde se spojí vyspělé technologie s vysoce kvalitním způsobem montáže.

Sestavovat moduly palivových článků druhé generace přímo v Evropě se rozhodla Toyota proto, že zaznamenává rostoucí poptávku po této technologii. Obchodní oddělení palivových článků společnosti Toyota Motor Europe bude nabízet nezbytnou technickou podporu při spolupráci se všemi subjekty, které projeví zájem začlenit technologii od Toyoty do svých aplikací. Díky blízkosti partnerů a možnosti detailně sledovat nově vznikající obchodní příležitosti bude společnost schopna rychle navyšovat dodávky podle potřeby.

Vodíkové klastry

Rozvoj evropské vodíkové ekonomiky bude hrát klíčovou roli v dosažení cíle politiky Green Deal, kterým je do roku 2050 snížit čisté emise způsobující globální oteplování na nulovou úroveň. EU deklarovala, že k naplněné této výzvy bude průmysl potřebovat „průkopníky pro klima a zdroje“, kteří do roku 2030 připraví první komerční aplikace průlomových technologií v klíčových odvětvích průmyslu.

Skutečnost, že v Evropě vznikají tzv. vodíkové klastry, je důkazem sjednocování dovedností, technologií a aplikací různých odvětví – například flotil nákladních vozidel, autobusů, vozidel taxi a vodíkové infrastruktury za účelem vytvoření životaschopných obchodních příležitostí, umožňujících těmto subjektům dále vzkvétat a přejít na činnosti provozované ve větším měřítku.

Toyota zavádí vodíkové technologie do nejrůznějších aplikací, a pomáhá tak vytvářet vodíkové prostředí, jakousi ‚oázu života‘, kde se setkává nabídka s poptávkou k dalšímu růstu.



Vydáno: 5.prosinec 2021, v Výrobci.
Zdroj: Jitka Jechová