Vznikla koalice na výrobu palivových článků

Daimler, Ford Motor Company a Nissan Motor podepsaly trojstrannou smlouvu směřující k urychlení komercializace elektromobilů poháněných palivovými články (fuel cell electric vehicle, FCEV).

Cílem této spolupráce je společně vyvinout systém pohonu palivovými články a snížit investiční náklady, které jsou se vznikem této technologie spojeny. Každá ze společností bude do projektu investovat rovným dílem. Strategie maximálního podílu sdílených konstrukčních řešení a úspor z rozsahu pomůže přivést první velkosériově vyráběné a cenově dostupné elektromobily poháněné palivovými články na světové trhy již v roce 2017.

Daimler, Ford a Nissan mají s prací na FCEV zkušenosti odpovídající v souhrnu šedesáti letům vývoje. Jejich automobily poháněné palivovými články najezdily v rámci testování již více než 10 milionů kilometrů po celém světě.

Uzavřením dohody vysílají společnosti dodavatelům, zákonodárcům i automobilovému průmyslu jasný signál, že je zapotřebí podporovat další rozvoj vodíkové infrastruktury po celém světě, aby se vozidla typu FCEV mohla skutečně masově rozšířit.

„Elektromobily poháněné palivovými články jsou zjevným dalším krokem doplňujícím dnešní elektromobily s bateriovým pohonem,“ řekl Micuhiko Jamašita, člen představenstva a výkonný viceprezident Nissan Motor Co., Ltd. pro výzkum a vývoj. „Těšíme se, až budeme moci rozšířit naši modelovou řadu elektromobilů s nulovými emisemi o FCEV a vyjít tak vstříc potřebám mnoha zákazníků.“

„Jsme přesvědčeni, že automobily poháněné palivovými články sehrají v budoucnosti mobility s nulovými emisemi ústřední roli. Prostřednictvím naší spolupráce zpřístupníme tuto technologii mnoha zákazníkům po celém světě,“ řekl prof. Thomas Weber, člen představenstva Daimler AG zodpovědný za výzkum pro celou skupinu a vývoj automobilů Mercedes-Benz.

„Spolupráce pomůže významně urychlit uvedení této technologie na trh za ceny dostupnější pro naše zákazníky,“ řekl Raj Nair, viceprezident Ford Motor Company pro globální vývoj produktů. „Z tohoto svazku budeme těžit všichni, protože výsledné řešení bude lepší, než jakého by kterákoliv společnost dosáhla osamoceně.“

Stejně jako dnešní elektromobily poháněné elektřinou uloženou v bateriích jsou i vozy poháněné palivovými články úspornější než běžná auta a přispívají k diverzifikaci energetických zdrojů. Elektřina pro pohon vozu FCEV vzniká přímo na jeho palubě v palivových článcích, v nichž se odehrává elektrochemická reakce mezi vodíkem uloženým ve speciální vysokotlaké nádrži a kyslíkem obsaženým ve vzduchu. Jedinými vedlejšími produkty jsou vodní pára a teplo.Vydáno: 29.leden 2013, v Alternativní pohony.